Servisná linka: +421 940 817 353

Zoznam základných služieb

Oprava zariadenia:

Po prevzatí nefunkčného/poškodeného zariadenia spravíme analýzu poruchy, čím zistíme dôvod poškodenia a poškodenú časť zariadenia. Následne na to zákazníkovi zavoláme a informuje ho o stave zariadenia a o možnom postupe riešenia problému. Zároveň mu oznámime cenu, za opravu zariadenia. Zákazník sa môže rozhodnúť, či opravíme zariadenie, alebo či zaplatí iba za analýzu poruchy a zariadenie si opraví sám.

Hardvérové čistenie:

Vonkajšie a vnútorné vyčistenie počítača, prípadne notebooku od prachu a iných nečistôt, ktoré môžu spôsobiť poškodenia zariadenia.

Softvérové čistenie:

Odstránenie všetkého škodlivého softvéru, ako sú vírusy, spyware, malware, atď. Odstránenie neplatných/poškodených hodnôt z registrov, nepotrebného prípadne zastaraného softvéru, vymazanie hodnôt z pamäte Cache.

Odvírovanie:

Odstránenie všetkého škodlivého softvéru, ako sú vírusy, spyware, malware, atď.

Optimalizácia zariadenia:

Optimalizáciou zariadenia dosiahneme viditeľne vyšší výkon, rýchlejšie reakcie a rýchlejší štart aj pri starších zariadeniach. 

Preinštalovanie/inštalácia operačného systému:

Inštalácia/preinštalovanie operačného systému, ktorý si zákazník vyberie a zakúpi (prípadne už zakúpený má), s inštaláciou všetkých potrebných ovládačov, komponentov, kancelárskeho softvéru, prípadne ďalšieho softvéru, ktorý si zákazník vyžiada. Vaše zariadenie vám vrátime plne funkčné a pripravené na okamžité používanie.

Zloženie počítačovej zostavy:

Na základe požiadaviek zákazníka vytvoríme niekoľko cenových ponúk na žiadané zariadenie, ktoré prekonzultujeme so zákazníkom. Po výbere cenovej ponuky objednáme zvolené komponenty, zložíme ich a otestujeme funkčnosť zariadenia.

Návrh, projekcia, realizácia a údržba sieťových infraštruktúr:

Na základe prostredia, rozlohy a použitých materiálov v danej budove, vytvoríme návrh sieťovej infraštruktúry, ktorý prekonzultujeme so zákazníkom. Ak zákazník súhlasí, zrealizujeme projekt a v závislosti od zložitosti členenia siete poskytneme aj údržbu siete. Približnú cenu projektu určíme až po prezretí objektu, v ktorom má byť sieť realizovaná.

Konfigurácia sieťových prvkov:

Poskytujeme konfiguráciu sieťových prvkov ako sú: router, Wi-Fi router, modem, AccessPoint, atď.

Objednanie servisu

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Prajete si vyzdvihnúť zaraidenie na adrese?

ÁnoNie

Zariadenie

Predmet

Vaša správa