Servisná linka: +421 940 817 353

Faktory, ktoré nepriaznivo pôsobia na Váš počítač

Mnoho vecí má vplyv na plynulý chod našich počítačov a notebookov. Aj keď možno poznáte niektoré z nepriaznivých faktorov a snažíte sa im vyhnúť, nemusíte si uvedomovať čo všetko ešte môže vplývať na Vaše zariadenie.
V tomto článku si povieme ako sa vyhnúť niektorým z nasledujúcich nepriaznivých vplyvov a tým predĺžiť životnosť Vášho počítača, alebo notebooku.

Prach

prach

 

Najznámejším „neprajníkom“ výpočtovej techniky je prach. Nachádza sa všade okolo nás a je jedným z hlavných príčin poškodenia počítačov, hlavne notebookov.
Prach môže pri počítačoch spôsobiť poškodenie ventilátorov a tým zvýšiť ich hlučnosť, prípadne úplne znefunkčniť.
Pri notebookoch môže prach upchať prevzdušňovacie otvory a tým spôsobiť prehrievanie notebooku.

Zabezpečiť počítač proti poškodeniu prachom sa dá viacerými spôsobmi. Najčastejšie to je pravidelné čistenie vnútra počítača.
Toto čistenie by sa malo robiť pravidelne (každé 3-4 mesiace), ale v závislosti od prašnosti okolia ho môžeme vykonávať aj častejšie. Ďalším riešením je použitie prachoviek určených pre počítače.
Prachovky sa dajú zohnať v každom lepšom obchode, prípadne v e-shope s počítačmi. Umiestňujú sa pred ventilátory do vnútra počítača.
Zabraňujú nasávaniu prachu z okolia, ale zároveň znižujú priedušnosť v počítači. Prach sa najviac dostáva do počítačov umiestnených na zemi, preto je lepšie umiestniť počítač na vyvýšenom mieste, prípadne na stole.

Teplo

teplo

 

Ďalším z faktorov je zvýšená teplota, ktorá býva  spôsobená prachom. Väčšina dnešných zariadení si kontroluje svoju teplotu a ak dosiahne určitú hranicu, počítač sa vypne.
Táto hranica sa dá meniť užívateľom a niekedy ani nemusí byť kontrola teploty povolená. Vysoká teplota môže trvalo poškodiť takmer každú časť počítača alebo notebooku.
Stáva sa, že trvalo zvýšená teplota v notebooku poškodí HDD, prípadne základnú dosku.

Vyhnúť sa zvýšenej teplote môžeme zapnutím kontroly teploty v BIOSe, prípadne nastavením nižšej hranice teploty, pri ktorej sa má zariadenie vypnúť.
Taktiež môžeme použiť niektorý z voľne dostupných softvérov. Pri notebookoch si musíme dávať pozor na to, aby sme neupchali prevzdušňovacie otvory, najmä ak sú umiestnené iba na spodnej časti notebooku.
K prehrievaniu notebookov často dochádza  pri jeho používaní na miestach, kde sa mäkká podložka (napr. matrac) prispôsobí notebooku. (posteľ, sedacia súprava atď.)

Nárazy/Otrasy

narazy

 

Okrem toho, že nárazy a otrasy môžu Vaše zariadenie viditeľne poškodiť,  škodia hlavne pohyblivým komponentom ako sú ventilátory a HDD (pevné disky).
Pri slotových počítačoch nárazy nie sú také časté ako pri notebookoch, ale aj tak by sme mali byť opatrní. Pri nárazoch sa môžu do ventilátora dostať okolité káble a tým sa poškodí ventilátor, aj kabeláž.
Nárazy a otrasy spôsobujú najviac problémov na HDD (pevný disk).  Pri zapisovaní údajov na disk môžu nárazy spôsobiť nesprávne zapísanie a tým poškodenie dát.
Pravdepodobnosť tohto poškodenia je oveľa vyššia pri notebookoch, keďže ich často prenášame a používame aj na iných miestach ako je stôl.

Pre HDD v stolových počítačoch existujú pohlcovače nárazov, ale väčšinou je to zbytočné a stačí len trochu viac opatrnosti, prípadne trpezlivosti so staršími typmi počítačov.
Dostupné sú aj obaly pre HDD v notebookoch, kde sa to určite viac oplatí. Ale ani tieto puzdrá nezaisťujú 100% odolnosť proti nárazom.
Preto je najlepšie vyvarovať sa nárazom, pri manipulácii  byť  viac opatrný  a pri inštalovaní alebo kopírovaní notebook neprenášať.

Nepretržitá prevádzka

24h

 

Musíme si uvedomiť, že nie všetky počítače či komponenty sú určené na to, aby sme ich využívali 24 hodín denne.
Nepretržitá prevádzka skracuje životnosť zariadení. Aj z dôvodu úspory energie je lepšie nevyužívať zariadenia nepretržite, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Väčšina operačných systémov umožňuje nastaviť čas vypnutia obrazovky, diskov, prípadne celého zariadenia. Existujú programy umožňujúce naplánovanie vypnutia počítača.
Pre zvýšenie životnosti je vhodné využívať tieto možnosti. V prípade, že nevyhnutne potrebujeme aby naše zariadenie pracovalo nepretržite, je potrebné prispôsobiť mu aj komponenty.
Na trhu je dostupných mnoho HDD a iných komponentov určených na 24 hodinovú prevádzku.

Vlhkosť/Voda

vlhkost

 

Aj keď nie  často, ale stáva sa že vlhkosť spôsobila koróziu kovových častí (hlavne konektorov) a tým znemožnila komunikáciu počítača so zariadením.
Voda, prípadne iná vodivá tekutina (hlavne pri notebookoch) často spôsobuje úplné poškodenie zariadenia.

Ak používame počítač pravidelne v miestach so zvýšenou vlhkosťou, mali by sme zvážiť kúpu niektorého z mnohých typov pohlcovačov  vlhkosti vzduchu.
Ubrániť sa vode môžeme  tak  ako aj pri nárazoch  vyššou opatrnosťou, prípadne kúpou notebooku s kanálikmi pre odtok vody vyliatej na klávesnicu.